Teoria i praktyka przy pompach ciepła

O szkoleniu!

Szkolenie obywa się cyklicznie i jest skierowane do osób które chcą poznać tajniki związane z najbardziej rozwijającą się branżą!

Wykłady prowadzone są przez osoby z wieloletnim stażem i praktyką przy urządzeniach grzewczych i chłodniczych.

Nie ma dla nich trudnych pytań! 

Profesjonalna sala wykładowa!

Do dyspozycji uczestników są różne typy pomp ciepła, oraz systemów grzewczych i chłodniczych. Podczas zajęć wykonywane są zadania praktyczne, więc każdy nauczy się nie tylko teorii!

Program szkolenia

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE: DOKUMENTY ODNIESIENIA DOTYCZĄCE STOSOWANIA POMP CIEPŁA 
 • Przepisy krajowe oraz polskie normy dotyczące stosowania i wykorzystania pomp ciepła 
 • Prawa i obowiązki certyfikowanego instalatora mikroinstalacji, małych instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW pomp ciepła; warunki uzyskania i utraty certyfikatu 
 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz środowiska, stosowanie w czasie instalowania – identyfikacja zagrożeń 
2. PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE IŻ ZASADY DZIAŁANIA POMP CIEPŁA 
 • Wpływ warunków geotermalnych i termicznych na działanie pomp ciepła 
 • Zasoby geotermalne i temperatury gruntu; charakterystyka regionalna 
 • Wydajności chłodnicze i cieplna pomp ciepła 
 • Określenie współczynnika wydajności (COP) oraz współczynnika wydajności sezonowej (SFP) 
 • Obieg termodynamicznych pomp ciepła 
 • Typy pompy ciepła – powietrze/woda; solanka/woda; powietrze/powietrze 
 • Inne typy i układy, w szczególności odparowanie bezpośrednie 
 • Działanie elementów i osprzętów pompy ciepła: sprężarka, zawór rozprężony, parownik, skraplacz, środki konserwujące (smary) i czynniki chłodnicze 
3. RODZAJE I CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ DOLNYCH 
 • Powietrzne; filtracja powietrzna
 • Grunt i wykorzystanie zasobów geotermalnych 
 • Identyfikacja gruntu i skał w celu określenie ich przewodności cieplnej 
 • Woda gruntowa, studnie i zbiorniki wodne 
 • Kolektory meandryczne, kolektory spiralne, sondy pionowe 
 • 4. POMPY CIEPLNE STOSOWNE W INSTALACJACH OGRZEWANIA I CHŁODZENIA 
 • Instalacje centralnego ogrzewania; instalacje ciepłej wody użytkowej 
 • Określenie elementu pełniącego funkcję zbiornika buforowego oraz jego pojemności 
 • Instalacje wewnętrzne zwiększające efektywność energetyczną budynku 
 • Instalacje chłodnicze – chłodzenie pasywne i aktywne

W sprawie terminów i szczegółowych informacji dzwoń już dziś!

Sandra Marchelek