Napełnianie zbiorników ciśnieniowych

Po naszym kursie oraz zdanym egzaminie przed komisją UDT, uczestnicy otrzymują uprawnienie do napełniania zbiorników ciśnieniowych wydane przez URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO


Kurs z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowany jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3.

Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak :
  • monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
  • strażacy,
  • pracownicy szpitali,
  • uzdrowisk,
  • zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego,
  • płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe,
  • obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych.

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

  • Rozpuszczonymi - acetylen
  • Skroplonymi - fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
  • Sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.

Nasz kurs obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych.
Jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT.

Jesteś zainteresowany terminami szkoleń? Zadzwoń już dziś!

Artur Kwiador