Kursy lutowania twardego metodą 912

Lutowanie – metoda trwałego łączenia elementów metalowych za pomocą metalowego spoiwa zwanego lutem o temperaturze topnienia niższej niż temperatura topnienia łączonych elementów.

O szkoleniu

Kurs jest przeznaczony dla osób:

  • nie posiadających żadnej wiedzy/umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego,
  • posiadających podstawową wiedzę/ umiejętności w zakresie lutowania gazowego twardego lub przeszkolenie w zakresie spawania gazowego.

Podczas szkolenia pn. LUTOWANIE TWARDE będzie poruszana następująca tematyka:

  • szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ
  • wstępne wiadomości z zakresu stosowanych lutów do lutowania twardego, oraz materiałów dodatkowych
  • przygotowanie materiałów do lutowania
  • obsługa butli i reduktorów
  • ćwiczenia praktyczne z lutowania twardego

Cel kursu - uzyskanie:

  • umiejętności w zakresie ręcznego lutowania gazowego
  • zaświadczenia o ukończeniu kursu lutowania gazowego - lutowanie twarde - zgodnego wymaganiami Ministerstwa Edukacji Narodowej

Koszt szkolenia to jedynie 600 zł netto

Skontaktuj się z naszym kierownikiem działu szkoleń

Artur Kwiador