Szkolenie F-gazy pod kątem certyfikatu

F-gazowe uprawnienia można zdobyć jedynie na podstawie zdanego egzaminu sprawdzającego teoretyczną i praktyczną wiedzę. Zewnętrzna komisja UDT (Urzędu Dozoru Technicznego) sprawdza, czy uczestnik kursu faktycznie nabył niezbędne umiejętności wymagane do późniejszego sprawdzania szczelności czy serwisu klimatyzacji oraz innych urządzeń.

W ramach kategorii I uzyskane uprawnienia f-gazowe pozwalają sprawdzać, instalować, konserwować i serwisować urządzenia stacjonarne, a także odzyskiwać fgazy z urządzeń stacjonarnych oraz ruchomych bez żadnych dodatkowych ograniczeń. Więcej informacji formalnych dostarcza między innymi Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Uprawnienia, które są niezbędne

Oferowany przez nas kurs pozwala skutecznie przygotować się do egzaminu przeprowadzanego według standardów UDT (Urzędu Dozoru Technicznego).  Certyfikat personalny obejmuje urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne, pompy ciepła, z kolei dodatkowy egzamin pozwala dopisać do tej listy agregaty w samochodach ciężarowych i przyczepach chłodniach – czyli wszystko, co jest związane z f-gazami.

O szkoleniu

Teoretycznie szkolenie nie jest obowiązkowe, jednak trudno wyobrazić sobie pełne, samodzielne przygotowanie do sprawdzenia wiedzy teoretycznej i praktycznej w tak zaawansowanym zakresie. Na stronie internetowej UDT warto również sprawdzić, jakie są konkretne wytyczne dotyczące dokumentów, choć jako doświadczona firma szkoleniowa gwarantujemy kompleksowe wsparcie w uzyskaniu niezbędnych uprawnień f-gazowych.

Posiadamy własną komisję akredytowaną przez UDT  FGAZ-E/27/0014/19

Koszt szkolenia to jedynie 1300 zł

Czym są F-gazy

Wytyczne dostępne na stronie udt.gov.pl/certyfikaty-dla-personelu/uzyskanie-certyfikatu/urzadzenia-chlodnicze-klimatyzacyjne-lub-pompy-ciepla zawierają wszystkie niezbędne informacje.

Skontaktuj się z naszym kierownikiem działu szkoleń

Sylwia Sowa