KURS "CHŁODNICTWO W PRAKTYCE"

Czyli praktyczna nauka pracy przy stacjonarnych urządzeniach chłodniczych!

O kursie

Podczas kursu uczestnik zdobędzie umiejętności na temat:

  • Zasady działania urządzeń chłodniczych.
  • Poszczególnych elementów z których zbudowany jest układ.
  • Narzędzi stosowanych w chłodnictwie.
  • Sposobów wykrywania i prawidłowego diagnozowania usterek.
  • Metod odzysku czynnika.
  • Usuwania uszkodzenia lub nieszczelności (istnieje możliwość poszerzenia o dodatkowy kurs z lutowania twardego zakończony wydaniem świadectwa)
  • Wykonywania próżni i prób ciśnieniowych.
  • Napełniania układu czynnikiem chłodniczym.
  • Wypisania dokumentów serwisowych w oparciu o procedury F-gazowe.

Jesteś zainteresowany kursem? Zadzwoń już dziś!

Artur Kwiador