R454C jako przyszłość czynników chłodniczych

Na rynek klimatyzacji i pomp ciepła wchodzi całkowicie nowy czynnik chłodniczy - R454C.

Czynnik ten spełnia wszystkie wymagania UE w zakresie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

R454C, inaczej Opteon XL20 to czynnik będący mieszaniną czynnika R32 (21,5%) i R1234yf (78,5%).

Wprowadzony został jako zamiennik popularnego R410A oraz R22.

I nadaje się do tej roli bardzo dobrze, gdyż przy ich zastępowaniu nie trzeba wykonywać żadnych przekształceń w urządzeniach.

Gaz ten ma bardzo dobre właściwości przeciwwybuchowe dzięki czemu eksploatacja urządzeń, które go zawierają jest całkowicie bezpieczna.

Przykładem pompy ciepła, która zawiera ten czynnik jest pompa Stiebel Eltron.

Dzięki wykorzystaniu R454C możemy zwiększyć efektywność COP o 15 %.

Skutkiem tego jest również znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest podwyższenie temperatury wody użytkowej do aż 60° C.

System ten może być wykorzystywany nie tylko w nowych budynkach ale również w tych po przebudowie.

R454C to czynnik, który uznawany jest za proekologiczny ze względu na niskie GWP.

GWP to współczynnik globalnego ocieplenia, który określa jaki wpływ na efekt cieplarniany ma dana substancja.

Im wyższa wartość GWP, tym bardziej szkodliwy jest czynnik chłodniczy.